RODO

Informacje o zarządzaniu danymi w naszym ośrodku.

Administrator Danych Osobowych

 • Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK sp. z o.o. w Inowrocławiu
 • Inspektor Ochrony Danych

 • Piotr Mełnicki
 • iod@san-energetyk.com.pl

  Klauzule informacyjne

 • Klauzula dla pacjenta
 • tekst

 • Klauzula monitoring
 • tekst

 • Klauzula dla zatrudnianego pracownika
 • tekst

 • Klauzula wizerunek
 • tekst

 • Klauzula kandydaci do pracy
 • tekst