Aktualności

Informujemy, ogłaszamy, pomagamy.

Ważna informacja! - Poradnie z teleporadami.

Pragniemy poinformować Państwa, że nie zostawiamy Państwa bez opieki.

Pomimo podjęcia decyzji o czasowym zawieszeniu udzielania świadczeń w Poradni Kardiologicznej i Poradni Reumatologicznej, w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń, a jednocześnie uwzględniając ryzyko transmisji zakażenia COViD-19, dokonaliśmy zmian w organizacji przyjęć pacjentów, umożliwiających kontynuację udzielania świadczeń w formie teleporady.

Co to oznacza w praktyce?

 • Teleporada to wizyta lekarska przeprowadzana za pomocą połączenia telefonicznego.
 • Z pacjentami, którzy w miesiącach marzec i kwiecień tego roku kontynuują leczenie w wyżej wymienionych poradniach skontaktujemy się telefonicznie i ustalimy dogodny dla Państwa termin, i godzinę teleporady. Będą też Państwo mogli wtedy podać inny numer telefonu niż ten zgłoszony podczas rejestracji, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 • Lekarz w ustalonym z Państwem terminie zadzwoni i udzieli teleporady.
 • O naszych działaniach w kolejnych miesiącach będziemy informować na bieżąco.
 • WAŻNE!

 • Pacjenci pierwszorazowi czyli zarejestrowani pierwszy raz, na pierwszą wizytę (w miesiącach marzec i kwiecień tego roku), zostaną przeplanowani na późniejsze terminy o czym zostaną powiadomieni telefonicznie. Pierwsza wizyta nie może odbyć się w formie teleporady. Wymagane jest osobiste stawienie się pacjenta na wizytę co w obecnej sytuacji epidemiologicznej nie jest możliwe.
 • PROSIMY PRZEKAŻCIE PAŃSTWO TE INFORMACJE SWOIM BLISKIM I ZNAJOMYM.

  UWAGA! KOMUNKAT NFZ

  Szanowni Państwo

  W dniu dzisiejszym Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat zobowiązujący podmioty uzdrowiskowe, w tym SZPITAL UZDROWISKOWY ENERGETYK Sp. z o.o. do zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, pacjentom przebywającym na leczeniu. Treść komunikatu poniżej:

 • 21-03-2020 - Lecznictwo uzdrowiskowe: komunikat dla świadczeniodawców:
 • Przepis § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. 2020, poz. 491), czasowo ograniczył działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284). Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, ograniczenie działalności polega na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z powyższym zobowiązuje się świadczeniodawców do zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, pacjentom przebywającym na leczeniu. Jednocześnie Narodowy Funduszu Zdrowia zwraca się z prośbą o udzielenie wszelkiej pomocy pacjentom, która przyczyni się do ich bezpiecznego i sprawnego powrotu do miejsca zamieszkania, poprzez umożliwienie kuracjuszom korzystania z pokoi i posiłków do czasu zorganizowania przez nich transportu powrotnego do domu oraz pomoc przy zakupie drogą elektroniczną biletów powrotnych.

  Czasowe zawieszenie działalności

  Informuje że od dnia 17.03.2020 czasowo zawieszamy działalność Poradni Kardiologicznej, Poradni Reumatologicznej oraz Rehabilitacji Ambulatoryjnej. Pacjenci proszeni są o nie przychodzenie do budynku. Informacji udzielamy tylko telefonicznie. Działalność poradni i rehabilitacji będzie zawieszona do odwołania. Informacje pod telefonami:
 • Poradnia Kardiologiczna 52 353 57 68,
 • Poradnia Reumatologiczna i Rehabilitacja : 52 353 57 73.
 • Lokal do wynajęcia

  Szpital Uzdrowiskowy “ENERGETYK” Sp. z o.o. wynajmie powierzchnię ok. 200 m/2 pod działalność gastronomiczną (kawiarnia). Szczegółowe informacje pod nr tel: 782 312 298

  Ela podwójną mistrzynią świata w Nordic Walking 2019

  Nasza fizjoterapeutka Ela Wojciechowska znowu zdobyła mistrzostwo świata w Nordic Walking, a nawet "podwójne" mistrzostwo :) W naszej ofercie mamy indywidualne i grupowe treningi Nordic Walking z Elą Wojciechowską -> cennik. Cały artykuł poświęcony osiągnięciom Eli znajduje się tutaj: artykuł