Oddział Wczesnej Poszpitalnej Rehabilitacji Narządu Ruchu


    Oddział jest wyspecjalizowaną jednostką organizacyjną Szpitala Uzdrowiskowego ENERGETYK Sp. z o.o. w Inowrocławiu, zajmującą się usprawnianiem pacjentów ze schorzeniami układu ruchu. Jest to sprofilowany szpitalny oddział rehabilitacyjny wykorzystujący możliwości, jakimi dysponuje baza zabiegowa Szpitala Uzdrowiskowego.


Pacjenci Oddziału RENAR korzystają w szczególności z kompleksowego usprawniania układu ruchu, w tym:

  • gimnastyki leczniczej, prowadzonej przez wyspecjalizowaną kadrę terapeutów w profilowanych grupach i indywidualnie, w warunkach odpowiednio wyposażonych sal gimnastycznych;
  • bogatej gamy zabiegów fizykalnych, z zastosowaniem nowoczesnych metod i urządzeń terapeutycznych;
  • masaży leczniczych;
  • zabiegów wodnych;
  • leczenia balneologicznego z użyciem naturalnych uzdrowiskowych surowców leczniczych.


    Do dyspozycji pacjentów kierowanych do Oddziału RENAR pozostaje wykwalifikowany personel medyczny: lekarze specjaliści w różnych dziedzinach medycyny - m.in. ortopeda i chirurg urazowy, specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, specjalista kardiolog, psycholog, zespół magistrów rehabilitacji, techników fizjoterapii oraz personel pielęgniarski.

W ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego do oddziału przyjmowani są pacjenci w okresie po zakończeniu leczenia w szpitalnych oddziałach "ostrych",  urazowo-ortopedycznych i chirurgicznych.

W Oddziale prowadzone jest intensywne usprawnianie pacjentów leczonych uprzednio szpitalnie, operacyjnie, z powodu zmian zwyrodnieniowych stawów, głównie stawów biodrowych i kolanowych, a także z powodu przebytych urazów układu ruchu. Oddział RENAR jest wyspecjalizowany w usprawnianiu pacjentów po zabiegach wszczepienia endoprotez stawów biodrowych i kolanowych, po osteotomiach korekcyjnych miednicy, po zespoleniach złamań kości kończyn, a także po zabiegach rekonstrukcyjnych aparatu więzadłowego stawów kolanowych. Usprawnianiu podlegają także pacjenci po amputacjach kończyn (po zaprotezowaniu), wykonanych z przyczyn zarówno urazowych jak i naczyniowych.

Oddział RENAR jest przygotowany do przyjmowania pacjentów czasowo niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. Personel medyczny zapewnia im pełną fachową pomoc, opiekę i pielęgnację oraz przyjazną atmosferę przepełnioną zainteresowaniem i troską o zdrowie i dobre samopoczucie każdego pacjenta.


    Pomieszczenia Oddziału są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dwuosobowe, przytulne i kameralne pokoje pacjentów wyposażone są w łazienki i węzły sanitarne zaopatrzone w komplet udogodnień niezbędnych dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach i o kulach. Pokoje pacjentów, w zależności od potrzeb, mogą być wyposażone w regularne łóżka szpitalne z uchwytami, barierami, szynami bałkańskimi, bądź w tapczany i krzesła o zwiększonej wysokości - dla osób mających w pierwszym okresie pooperacyjnym problemy z zakresem ruchomości w stawach biodrowych. 

Każdy pokój jest wyposażony dodatkowo w telewizor, radiomagnetofon i czajnik elektryczny.
Pomieszczenia przeznaczone dla pacjentów tchną bardziej atmosferą domową, niż szpitalną surowością.


Pacjenci przebywający w Oddziale, na czas pobytu mogą być zaopatrzeni w dodatkowy sprzęt ułatwiający im samoobsługę i poruszanie się. Oddział dysponuje wózkami do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, wózkami inwalidzkimi, kulami łokciowymi, chodzikami.
Pacjenci Oddziału RENAR mogą spożywać posiłki w stylowej sali jadalnej, mieszczącej się na parterze.

 Posiłki są zróżnicowane i uwzględniają specjalistyczne lekarskie zalecenia dietetyczne.

Zabiegi wykonywane są zgodnie z zleceniami lekarskimi w bazie zabiegowej mieszczącej się w bezpośrednim sąsiedztwie Oddziału RENAR. Pacjenci ze znacznym ograniczeniem zdolności lokomocyjnych mogą być dowożeni na ćwiczenia i zabiegi przez personel pielęgniarski.

Ćwiczenia gimnastyczne i większość zabiegów fizykalnych wykonywana jest na kondygnacji Oddziału. W razie potrzeby system wind umożliwia dostarczenie pacjentów na każdą kondygnację bazy zabiegowej.


W Oddziale możliwe jest dokonywanie zabiegów z zakresu małej chirurgii - opracowywanie i zaopatrywanie ran, odleżyn, owrzodzeń, usuwanie szwów po zabiegach operacyjnych, itp. możliwe jest wykonywanie punkcji, blokad i dostawowych wstrzyknięć leków.

Szpital Uzdrowiskowy zapewnia pacjentom Oddziału RENAR całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską. Pełnione są całodobowe dyżury umożliwiające w razie potrzeby niezwłoczną interwencję zabezpieczającą życie i zdrowie pacjentów. Ośrodek dysponuje salą intensywnej opieki medycznej (IOM) oraz lekami, urządzeniami diagnostycznymi i leczniczymi niezbędnymi do prowadzenia intensywnej terapii.


Opracował: lek. med. Tomasz KasińskiPobierz formularz skierowania