Kuracjusze ze skierowaniem
Narodowego Funduszu ZdrowiaNa mocy umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
w Szpitalu Uzdrowiskowym Energetyk Sp. z o.o. organizowane są :

 • 21-dniowe turnusy w ramach UZDROWISKOWEGO LECZENIA SANATORYJNEGO DOROSŁYCH
 • 21-dniowe turnusy w ramach UZDROWISKOWEGO LECZENIA SZPITALNEGO DOROSŁYCH
 • 28-dniowe turnusy w ramach UZDROWISKOWEJ REHABILITACJI DLA DOROSŁYCH W SZPITALU UZDROWISKOWYM oraz
 • Prowadzimy także leczenie w ramach UZDROWISKOWEGO LECZENIA AMBULATORYJNEGO DOROSŁYCH


 • Informujemy, że na zlecenie lekarza kuracjusze mogą korzystać również z zabiegów grupowej gimnastyki leczniczej w basenie solankowym.
 • Gimnastyka odbywa się na terenie Term Inowrocławskich - 100 m od wejścia głw. naszego Szpitala Uzdrowiskowego.
 • Aby skorzystać z gimnastyki w basenie należy posiadać własny strój kąpielowy i obuwie typu "klapki".

Uzdrowiskowe leczenie szpitalne

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne

Pozyskanie skierowania

 • Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, będący lekarzem oddziału szpitala, w którym ubezpieczony przebywał na leczeniu stacjonarnym.
 • Skierowanie to powinno być wystawione nie później niż w dniu wypisania chorego ze szpitala.
 • Szczegółowy tryb kierowania na leczenie uzdrowiskowe definiuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 lipca 2011 r.
  w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową
  (Dz.U.11.142.835 → z dnia 8 lipca 2011 r.)
 • Lekarz pierwszego kontaktu, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, wystawia skierowanie na leczenie sanatoryjne i przekazuje je do NFZ;
 • W NFZ lekarz konsultant - specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej ocenia zasadność skierowania i jeżeli nie istnieją przeciwwskazania - zatwierdza je;
 • NFZ przesyła skierowanie do pacjenta pocztą, najpóźniej na 14 dni przed wyjazdem do ośrodka.
 • Szczegółowy tryb kierowania na leczenie uzdrowiskowe definiuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 733)

Odpłatność kuracjusza

Pobyt i leczenie na Uzdrowiskowym Leczeniu Szpitalnym są bezpłatne.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2004r. (z późn. zmianami) w sprawie leczenia uzdrowiskowego kuracjusz zobowiązany jest do uregulowania dopłaty za zakwaterowanie i wyżywienie za każdy dzień pobytu. Należność ta pobierana jest w pierwszym dniu pobytuOsobodzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w warunkach stacjonarnych rozpoczyna się o godzinie 14.00 pierwszego dnia pobytu, a ostatni osobodzień kończy się  o godzinie 12.00 ostatniego dnia pobytu.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 r. Dz.U.Nr  Poz.971

UWAGA !

Nie ma możliwości przyjazdu na wcześniejszy nocleg.

Pokoje przydzielane są w dniu przyjazdu.

Nie dokonujemy wcześniejszej rezerwacji pokoi.

Nie ma możliwości wcześniejszego wyjazdu z turnusu.


Uwaga!
Od 1 pażdziernika 2014 roku zmienia się poziom finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania za jeden dzień pobytu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2014r.w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014r.

 

Zakwaterowanie

I sezon rozliczeniowy od  01 października do 30 kwietnia (w złotych)

II sezon rozliczeniowy od 01maja do 30 września (w złotych)

I

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

28,80 x 21 dni = 604,80

36,10 x 21dni = 758,10

Pokój jednoosobowy w studio

23,00 x 21 dni = 483,00

33,00 x 21 dni = 693,00

II

Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

22,00 x 21 dni = 462,00

29,30 x 21 dni = 615,30

III

Pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

17,30 x 21 dni = 363,30

24,10 x 21 dni = 506,10

Pokój 2-osobowy w studio

niedostępny

niedostępny

IV

Pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

12,50 x 21 dni = 262,50

17,30 x 21 dni = 363,30

V

Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

11,00 x 21 dni = 231,00

13,10 x 21 dni = 275,10

Pokój wieloosobowy w studio

10,50 x 21 dni = 220,50

12,00 x 21 dni = 252,00

VI

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

niedostępny

niedostępny

W naszym Szpitalu Uzdrowiskowym nowe ceny będą obowiązywały od 01.10.2014 r.